کلیپ تصویری | گفتگوی حضرت رقیه (س) با سر امام حسین (ع) - طوطی

گفتگوی حضرت رقیه (س) با سر امام حسین (ع) - طوطی