کلیپ تصویری | نمایشگاه از غدیر تا ظهور - سیلی خوردن حضرت زهرا (س)

نمایشگاه از غدیر تا ظهور - سیلی خوردن حضرت زهرا (س)