کلیپ تصویری | تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) - قسمت { ای شه غم خور امت } چکیده ماتم - 1391

تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) - قسمت { ای شه غم خور امت } چکیده ماتم - 1391