کلیپ تصویری | تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) - قسمت { وداع با کفن } خیمه داران ، کاشان 90

تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) - قسمت { وداع با کفن } خیمه داران ، کاشان 90