کلیپ تصویری | قسمت پایانی تعزیه حضرت علی اکبر(ع) - توسط حسین قربانی - 90

قسمت پایانی تعزیه حضرت علی اکبر(ع) - توسط حسین قربانی - 90