کلیپ تصویری | خطبه حضرت مسلم ابن عقیل (علیهاالسلام) بر فراز منبر مسجد کوفه

خطبه حضرت مسلم ابن عقیل (علیهاالسلام) بر فراز منبر مسجد کوفه