کلیپ تصویری | خوشحالی یزید کافر از کشته شدن امام حسین(علیهاالسلام)در کربلا

خوشحالی یزید کافر از کشته شدن امام حسین(علیهاالسلام)در کربلا