گالری عکس | تعزیه حضرت شاهچراغ(ع) ، هیات اباالفضل نوش آباد 1390

تعزیه حضرت شاهچراغ(ع) ، هیات اباالفضل نوش آباد 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت شاهچراغ(ع) ، هیات اباالفضل نوش آباد 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ(ع) ، هیات اباالفضل نوش آباد 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ(ع) ، هیات اباالفضل نوش آباد 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ(ع) ، هیات اباالفضل نوش آباد 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ(ع) ، هیات اباالفضل نوش آباد 1390