گالری عکس | تعزیه بازارشام ، جمکران دهه پنجم محرم 1390

تعزیه بازارشام ، جمکران دهه پنجم محرم 1390

    تصاویر مراسم
    تعزیه بازارشام ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
    تعزیه بازارشام ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
    تعزیه بازارشام ، جمکران دهه پنجم محرم 1390