گالری عکس | تعزیه حضرت قاسم(ع) ، جمکران دهه پنجم محرم 1390

تعزیه حضرت قاسم(ع) ، جمکران دهه پنجم محرم 1390

    تصاویر مراسم
    تعزیه حضرت قاسم(ع) ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
    تعزیه حضرت قاسم(ع) ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
    تعزیه حضرت قاسم(ع) ، جمکران دهه پنجم محرم 1390
    تعزیه حضرت قاسم(ع) ، جمکران دهه پنجم محرم 1390