تعزیه سرا

تعزیه حضرت عباس(ع) ، چهارمردان قم 1389

ذاکرین :

جدیدترین کلیپ ها

تصاویر مراسم